Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Uutisia.
Tiedotteet.
Kuudes voimala.

Finergy: Suomalaiset suhtautuvat ydinvoimaan yhä myönteisemmin

olkiluoto talvella. Kuva TVO.

Miltei joka toinen suomalainen (46 prosenttia) suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti ja vain 25 prosenttia kielteisesti. Myönteisesti ja kielteisesti suhtautuneiden ero ei ole ollut koskaan 22-vuotisen tutkimussarjan aikana näin suuri. Tulokset ilmenevät Energia-alan Keskusliiton Finergyn TNS Gallup Oy:ltä tilaamasta mielipidetutkimuksesta, jossa haastateltiin syys-lokakuun vaihteessa yli tuhatta 15 vuotta täyttänyttä suomalaista.

Kymmenessä vuodessa ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut 12 prosenttiyksikköä ja kielteinen suhtautuminen vähentynyt 10 prosenttiyksikköä. Vuonna 1994 ydinvoimaan suhtautui myönteisesti 34 prosenttia ja kielteisesti 35 prosenttia suomalaisista. Neutraalisti ydinvoimaan suhtautuneiden osuus on pysynyt vajaassa kolmasosassa. Viime vuosina ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia on ollut enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia.

Myönteisimmin ydinvoimaan suhtautuvat syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan miehet (63 %), maanviljelijät (55 %) ja toimihenkilöt (50 %), yli 50-vuotiaat (50 %), korkeakoulututkinnon suorittaneet (54 %) ja ammattikoulun käyneet (51 %).

Suurten puolueiden kannattajista eniten ydinvoiman puolella ovat kokoomusta (71 %), sosialidemokraatteja (53 %) ja keskustaa (46 %) äänestävät. Vasemmistoliitossa ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia on 35 prosenttia, hieman enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia (32 %).

Yleissuhtautuminen ydinvoimaan on kielteisintä vihreitä äänestäneiden keskuudessa, heistä 49 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti ja 23 prosenttia myönteisesti. Vihreitä äänestävien joukossa ydinvoimanvastaisuus on vähentynyt viime vuosina. Naisten keskuudessa on ydinvoiman vastustus ollut perinteisesti selvästi suurempaa kuin kannatus. Lokakuussa 34 prosenttia naisista suhtautui ydinvoimaan kielteisesti ja 30 prosenttia myönteisesti.

Ydinvoiman hyväksyy ilmastomuutoksen torjuntakeinona syyskuussa täysin tai pääpiirteissään 43 prosenttia vastaajista. 28 prosenttia ei hyväksy ollenkaan tai ei pääpiirteissään ydinvoimaa ilmastomuutoksen torjuntakeinoksi.

TNS Gallup ja sen edeltäjä Suomen Gallup on tehnyt energia-alan tilauksesta mielipidemittauksia vuodesta 1982. Tutkimuksissa on kysytty suomalaisten yleissuhtautumista ydinvoimaan energialähteenä.

Suomen harjoittama energiapolitiikka on saanut kehuja myös Kansainväliseltä energiajärjestöltä IEA:lta. Tuoreen maakatsauksen mukaan Suomi on onnistunut yhdistämään energiaturvallisuuden, talouskehityksen ja kestävän ympäristöpolitiikan. IEA on kuitenkin huolissaan Kioton sopimuksen päästötavoitteiden täyttymisestä. Nykykehityksellä päästöt ylittyvät katsauksen mukaan 15 prosentilla.

Katsauksen mukaan viides ydinvoimala auttaa Suomea kasvattamaan sähkön tuotantokapasiteettia ilman kasvihuonekaasujen lisäpäästöjä. Voimalan käyttöönotto vuonna 2009 vähentää päästöjä merkittävästi. IEA:n asiantuntijat pitävät kansainvälisen kaupan käyttöä Suomen energiahuollon kustannusten alentamiseksi ja energiaturvallisuuden lujittamiseksi onnistuneena . Myönteisenä seikkana katsauksessa mainittiin sähkömarkkinoiden merkittävän kevyt sääntely.

Uutisia.

Voimayhtiöt käynnistivät Fin6:n suunnittelun

Uusi eduskunta hyväksynee kuudennen ydinvoimalan selvin luvuin

Presidentti Halonen karttaa ydinvoimaa

Baltiaan yhteinen atomivoimala

Keskustakin varovasti ydinvoiman puolelle

IEA kannattaa lisäydinvoimaa

EU-komissio liputtaa ydinvoiman puolella

KTM ei lämmennyt merikaapelille

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 28.3.2007