Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Uutisia.
Tiedotteet.
Kuudes voimala.

Fin5:n peruskivi muurattiin Olkiluodossa

Peruskiven muuraus päättyi valoshow'hun.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön peruskivi muurattiin maanantaina 12. syyskuuta eduskunnan puhemies Paavo Lipposen johdolla. Edellisen kerran peruskiveä muurattiin Olkiluodossa yli kolmekymmentä vuotta sitten. Suomen sähkön kulutus on tällä välillä kolminkertaistunut. Teollisuuden Voima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Simolan mukaan kasvavan sähköntarpeen kattamiseksi tarvitaan maassamme uutta sähköntuotantokapasiteettia.

Puhemies Paavo Lipposen mukaan Olkiluodossa tehtiin suomalaisen energiapolitiikan historiaa. - Suomen viides ydinvoimalaitosyksikkö on nyt edennyt siihen vaiheeseen, jossa sen oli tarkoitus olla jo parikymmentä vuotta sitten. Tähän tilanteeseen pätee hyvin vanha suomalainen sananlasku: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Lipponen katsoo hallituksen työllisyystavoitteen toteutumisen kannalta uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisen tulevan otolliseen aikaan. Valmistuessaan Olkiluodon kolmas yksikkö tukee Suomen energiapolitiikkaa lisäämällä sähkön tuotantovarmuutta ja vaikuttamalla merkittävällä tavalla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, hän korosti.

Laitostoimittajan edustaja, Arevan pääjohtaja Anne Lauvergeon arvelee Suomen olevan uranuurtaja päätyessään EPR-laitoksen valintaan kaksi vuotta sitten. Hän kertoi peruskiven muurauksen lehdistötilaisuudessa, että EPR-laitos täyttää samanaikaisesti kaksi TVO:n vaatimusta. - Se on vankkaan ja koeteltuun PWR-teknologiaan perustuva evoluutiolaitos ja reaktori täyttää korkeat kriteerit turvallisuuden ja taloudellisuuden suhteen. EPR-laitos edustaa ydintekniikan huippua, Anne Lauvergeon muistutti.

Peruskiven muurausta.Olkiluoto 3 on tällä hetkellä tämän alan suurin investointi koko Euroopassa. Uuden laitosyksikön mittasuhteita kuvaa se, että yhteensä noin 250 000 m3 betonia valetaan täällä Olkiluodossa. Tämä vastaa betonimäärää, joka tarvitaan noin 5 000 suurehkon kerrostaloasunnon rakentamiseen.

Peruskivi sijaitsee uuden ydinvoimalaitosyksikön jäähdytysvesipumppaamon perustuksessa. - Symboloikoon ympärillämme oleva suomalainen peruskallio sitä vankkaa perustaa, jolle Teollisuuden Voiman upea menneisyys on rakennettu ja menestyksellinen tulevaisuus tullaan rakentamaan, lausui Simola juhlallisesti Olkiluodon kolmannen yksikön peruskirjaa lukiessaan.

Ydinvoiman rakentaminen elpyy

Toimitusjohtaja Pertti Simola uskoo ydinvoiman lisärakentamisen käynnistymisen Suomessa muodostuvan uuden ydinvoima-aikakauden alkusysäykseksi maailmalla. Saksassa useat sanomalehdet uutisoivat peruskiven muuraustilaisuuden ja muistuttivat, että Euroopassa ei ole aloitettu uuden ydinvoimalan rakennustöitä 19 vuoteen.

Peruskiven muurauspuheessaan Simola korosti sähkön merkitystä koko yhteiskunnalle: Teollisuuden Voima on muuttunut yli kolmen vuosikymmenen aikana teollisuuden voimayhtiöstä yhtiöksi, joka tuottaa sähköä koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sähkö varmistaa hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen maassamme.

Puhemies Paavo Lipponen totesi, että maailman sähkönkulutuksen arvioidaan kasvavan jopa 75 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Lipponen viittasi maailman energiakonferenssin loppujulkilausumaan. - Mitään energiantuotantomuotoa ei tulisi etukäteen sulkea pois keinovalikoimasta eikä mitään teknologiaa pitäisi idolisoida tai demonisoida. Kaikkia energiantuotantomuotoja tarvitaan, jos arvio maailman sähkön kulutuksen kasvusta toteutuu.

Ilmastopoliittinen selonteko käsittelyyn syksyllä

Valtiovalta ei suoraan luvannut tukea mahdolliselle kuudennelle ydinvoimalalle, mutta syksyllä julkaistava ilmastopoliittisen selonteon luvattiin jättävän kaikki mahdollisuudet avoimiksi. Linjaus tulkittiin kuitenkin mediassa varovaiseksi myöntymykseksi. Päästökauppa, sähkön pörssihinnan nousu sekä huoli tuotantokapasiteetin riittävyydestä ovat osoittaneet ydinvoimaa tarvittavan myös jatkossa.

- Viime kuukausien aikana on Pohjoismaissa käyty laajaa keskustelua sähkömarkkinoiden toimivuudesta. Pelkästään sähkömarkkinoihin luottaminen on mielestäni virhe. Markkinat eivät generoi uutta kapasiteettia riittävästi. Tästä johtuen vain osan sähköntuotannosta olisi hyvä kulkea sähkömarkkinoiden kautta, TVO:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja Timo Rajala sanoi. Hän pitää Olkiluoto 3:n investointipäätöstä erityisen merkittävänä ja ydinvoimaa yleensäkin hyvänä keinona ratkaista niitä ongelmia, joita liittyy päästökauppaan ja sähkömarkkinoiden toimivuuteen.

Rajalan mukaan Olkiluoto 3:n omistajina oleva teollisuus, kuntien sähkölaitokset ja energiayhtiöt, yli 60 yritystä, ovat olleet ennakkoluulottomia ja valmiita sitoutumaan Olkiluoto 3 -hankkeeseen. - Näiltä yrityksiltä tuli alusta asti laaja tuki ja näissä yrityksissä on vahva usko hankkeen tarpeellisuudesta. Myös keskinäinen, omakustannushintaiseen tuotantoon perustuva malli on osoittanut toimivuutensa Suomessa, Rajala painotti.

- Kuvia tilaisuudesta.
- Mielenosoitus Olkiluodon tiellä.

Uutisia.

Uraani - kotimainen polttoaine?

Ukraina suunnittelee laajaa ydinvoimaohjelmaa

Saksa herää uudelleen ydinvoimakeskusteluun

Europassa merkkejä ydinvoiman uudesta tulemisesta

Blair: Kuningaskuntaan lisää ydinvoimaa


> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

 

Päivitetty 17.1.2006